Môže sa po operácii prostaty objaviť impotencia?

Môže sa po operácii prostaty objaviť impotencia

Zvážte svoje možnosti

Erektilná dysfunkcia je neschopnosť sexuálne sa vzrušiť a dosiahnuť erekciu.

Po operácii prostaty sa môže objaviť impotencia.

Väčšina mužov opäť získala možnosť mať plnohodnotný sexuálny styk do dvoch rokov od operácie prostaty.

Ak máte podstúpiť operáciu prostaty, možno sa obávate, ako to ovplyvní vašu sexuálnu funkciu. Erektilná dysfunkcia je neschopnosť sexuálne sa vzrušiť a dosiahnuť erekciu.

Tento stav má mnoho komplexných príčin. Môže byť spôsobený fyzickými problémami, emocionálnymi problémami, alebo aj obomi naraz. Nech je už príčina akákoľvek, dopady erektilnej dysfunkcie postihujú nielen vás, ale aj vašu partnerku.

Čo spôsobuje impotenciu?

Mnoho telesných systémov hrá rolu pri sexuálnom vzrušení. Medzi ne patria:

 • nervy
 • krvné cievy
 • svaly
 • reprodukčné orgány (hormóny)
 • mozog (neurologická a emocionálna časť)

Fyzické príčiny

Klinika Mayo Clinic identifikuje 16 bežných príčin erektilnej dysfunkcie. Medzi ne patria ochorenia ako:

 • cukrovka (diabetes)
 • obezita
 • roztrúsená skleróza
 • srdcové ochorenia

Chirurgické príčiny

Operácie, ktoré zasahujú do vašej bedrovej oblasti, ako je napríklad operácia prostaty, sú tiež možnou príčinou erektilnej dysfunkcie.

Zdroj: Problemy s prostatou

Ďalšie príčiny

Aj iné problémy môžu prispievať k erektilnej dysfunkcii a nimi sú:

 • niektoré druhy liekov
 • fajčenie
 • nadmerné požívanie alkoholu

Rizikové faktory

Podľa Urologického ústavu Jamesa Buchanana Bradyho na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore, je erektilná dysfunkcia „známa možná komplikácia“, ktorá sa môže objaviť po operácii pri rakovine zápal prostaty.

Našťastie praktizovanie určitých techník vám môže pomôcť obnoviť vašu schopnosť dosiahnuť erekciu po chirurgickom zákroku prostaty.

Muži po operácii len zriedka obnovia svoju sexuálnu funkciu prirodzene. Nenechajte sa tým však odradiť a dajte svojmu telu čas na doliečenie.

Obnovenie funkcie

Zdravotnícke centrum Langone pri Univerzite v New Yorku uvádza, že takmer všetci muži, ktorí sa zotavia z operácie prostaty, zažívajú dočasnú erektilnú dysfunkciu. U väčšiny z nich sa to však časom zlepší.

Zlepšenie v priebehu času

Niektoré štúdie naznačujú, že sexuálna funkcia sa môže po niekoľkých rokoch po operácii prostaty naďalej zlepšovať.

Výskum publikovaný v časopise Journal of Urology zistil, že 60% mužov bolo schopných plnohodnotného sexuálneho styku do dvoch rokov po operácii.

To sa ukázalo pravdou aj bez užívania liekov na zlepšenie sexuálnej výkonnosti, ako sú Viagra alebo Cialis.

Nepretržité zlepšovanie

Iná štúdia uverejnená v Journal of Urology zistila, že erektilná dysfunkcia sa nepretržite zlepšovala i štyri roky po operácii prostaty.

Polovica účastníkov štúdie zaznamenala zlepšenie svojej schopnosti dosiahnuť erekciu v období dvoch až štyroch rokov po operácii.

Dvadsať percent mužov v štúdii potvrdilo, že ich úroveň zlepšenia bola „mierna“ až „výrazná“.

Zhrnutie

Udržanie si plnohodnotných sexuálnych funkcií je dôležité pre kvalitu života všetkých mužov. Operácia prostaty môže vyvolať erektilnú dysfunkciu, predovšetkým v prvom roku po operácii. Avšak sexuálne funkcie sa u väčšiny mužov časom zlepšujú. Ak máte obavy z operácie prostaty, zájdite za lekárom. Môže vám pomôcť zvážiť riziká a prínosy.